VISSZALÉPÉS A DUNAKESZI.HU FŐOLDALRA

Oktatás

Településünk jövője, jövőbeni életképessége elképzelhetetlen megfelelő színvonalú oktatás nélkül. Ezért Dunakeszi Város Önkormányzata saját köznevelési intézményeiben, illetve a Tankerülettel együttműködve az állami oktatási intézményekben folyamatosan hajt végre fejlesztéseket, hogy 21. századi nevelési-oktatási körülményeket biztosítson a helyi családok számára.

Bursa Hungarica

Oktatás

Bursa Hungarica

Oktatás
Előző

Dunakeszi Város Önkormányzata 2013-ban csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, amelynek célja – az egyenlő esélyek megteremtése érdekében – a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, illetve az adott felsőoktatási intézményi támogatás szolgál. Az ösztöndíjpályázat elbírálása a települési és megyei önkormányzatok feladata. Dunakeszi Város Önkormányzata a program keretében évente 5 rászoruló fiatal számára nyújt anyagi támogatást felsőoktatási tanulmányaik során.

Következő